Standard

PÁR SLOV …  | |  POVAHA  | |  HISTORIE   | |   STANDARD

FCI – standard č.190/d schválený dne 12.1.1998

HOVAWART

Země původu: Německo

Využití: pracovní pes

Klasifikace FCI: Skupina II. (pinčové, knírači, molossoidní psi a švýcarští salašničtí psi)
Sekce 2.2. (molossoidní a horští psi, se zkouškou z výkonu)

nahoru
Historie plemene:

Hovawart je velmi staré německé pracovní plemeno. Jméno plemene pochází ze staré němčiny (středoněmčiny): „Hova“ znamená dvůr a „wart“ je výraz pro hlídače. Od roku 1922 bylo obnoveno šlechtění hovawarta, bylo využito psů podobného typu, který byl chován na místních farmách. V raných dobách šlechtění byli hovawarti kříženi s německými ovčáky, novofoundlandskými psy, leonbergery, a dalšími plemeny. Díky pečlivému přístupu k výběru psů ke šlechtění byl uchován původní pracovní typ psa.

V zemi původu hovawarta byla věnována značná pozornost výběru psů s ohledem na jejich zdraví. Zejména výskyt dysplazie kyčelního kloubu byl snížen na minimum díky desítkám let výběru psů bez tohoto nežádoucího znaku. Lze předpokládat, že všechny kluby chovatelů hovawarta v ostatních zemích se rovněž zaměřily na sledování tohoto primárního cíle.

nahoru
Celkový vzhled:

Hovawart je silný, středně velký pes poněkud prodlouženého rámce, dlouhosrstý, využívaný jako pracovní plemeno. Pohlavní dimorfismus je velice výrazný, zejména ve tvaru hlavy a ve stavbě těla.

nahoru
Důležité proporce:

Délka těla hovawarta je přibližně 110 – 115 % kohoutkové výšky.

nahoru
Chování a charakter:

Uznávaný pracovní pes se širokou škálou využití. Pes milé a vyrovnané povahy, s výrazným protektivním a bojovým instinktem. Je sebevědomý, dokáže dobře snášet stresové situace, středně temperamentní a má velmi dobrý čich. Vyvážené tělesné proporce a oddanost k rodině jej spolu s jeho povahou a schopnostmi předurčují jako vynikajícího společníka, hlídače, ochránce, také však ke stopování a záchranářským činnostem.

nahoru
Hlava:

Nosní hřbet je rovný a paralelní s rovinou temene hlavy. Tlama a lebka jsou přibližně stejné délky. Kůže na hlavě všude těsně přiléhá.

Mozkovna: silná hlava má široké klenuté čelo

Stop: jasně patrný

nahoru
Obličejová část lebky:

Nos: nosní dírky jsou dobře vyvinuty. U černých psů se znaky a černých je pigmentace černá; pigmentace u plavých zvířat je černá, je povolen proměnlivý nos

Čenich: silný, jak při pohledu ze strany, tak i shora se mírně zužuje

Pysky: dobře přiléhají

Zuby/skus: hovawart má úplný, silný nůžkový skus se 42 zuby Zuby jsou v čelistech usazeny svisle. Klešťový skus je přípustný

Oči: jsou oválné, ani příliš vystupující, ani hluboko uloženy. Zbarveny jsou tmavě až středně hnědě. Oční víčka těsně přiléhají

Uši: Převislé uši trojúhelníkového tvaru s lehce zakulacenými špičkami volně přiléhají. Jsou nasazeny vysoko a daleko od sebe, takže opticky rozšiřují horní část hlavy. Délkou dosahují alespoň ke koutkům pysků. V klidu přiléhají ploše, při pozornosti mohou být neseny mírně dopředu. Přední okraj uší leží přibližně uprostřed mezi okem a týlním hrbolem.

nahoru
Krk:

Silný krk je středně dlouhý, kůže na hrdle těsně přiléhá

nahoru
Tělo:

Hřbet: je rovný a pevný

Bedra: jsou silná a o něco delší než záď

Záď: je mírně spáditá a středně dlouhá

Hrudník: je široký, hluboký a silný

nahoru
Ocas:

Je bohatě osrstěný a dosahuje až pod hlezna, ne však k zemi. Podle nálady psa je nesen nad hřbetem nebo svěšený

nahoru
Končetiny:

Hrudní končetiny: jsou silné a při pohledu zepředu i ze strany jsou rovné a svisle postavené

Lopatky: velmi dobře osvalené, dlouhé a správně šikmo uložené

Nadloktí: dlouhé, těsně přiléhající k tělu

Lokty: přiléhají k hrudnímu koši

Zápěstní kloub: silný

Nadprstí: mírně šikmo postavené

Pánevní končetiny: jsou silné při pohledu zezadu svisle postavené, dobře zaúhlené

Stehna a bérce: velmi dobře osvalené

Hlezna: silná, hluboko postavená

Tlapy: jsou kulaté, silné a kompaktní. Prsty jsou klenuté a těsně k sobě přiléhající. Paspárky je nutno odstranit, s vyjímkou zemí, kde je to zákonem zakázáno. Drápy černých psů se znaky i čistě černých jsou černě pigmentované. U plavých psů mohou být pigmentovány méně

nahoru
Pohyb:

Při všech druzích pohybu jak při pohledu zepředu tak i zezadu, je pohyb přímočarý a prostorný. Prostorný klus vychází z dobrého posunu zadních končetin

nahoru
Kůže:

Kůže celkově dobře přiléhá U černých psů i černých se znaky má modravý lesk, u plavých většinou růžový lesk

nahoru
Osrstění:

Srst: Bohatá dlouhá srst je lehce zvlněná, přiléhavá, s menším podílem podsady. Srst je delší na hrudi, břiše, zadní části hrudních i pánevních končetin a na ocase. Na hlavě a na přední straně končetin je srst krátká. Srst je uzavřená.

Zbarvení: hovawart se vyskytuje ve třech barevných rázech: černý se znaky, černý a plavý

Černý se znaky:

Srst je černá a lesklá, barva znaků je středně plavá. Na hlavě začínají znaky pod nosním hřbetem a dosahují kolem koutků tlamy až k hrdlu. Znaky nad očima ve tvaru teček jsou zřetelně viditelné. Znak na hrudi sestává ze dvou vedle sebe ležících skvrn, které mohou být spojené. Na předních končetinách dosahují znaky při pohledu ze strany od prstů zhruba až k zápěstnímu kloubu a na zadní straně se v úrovni loktů zužují.

Na předních končetinách začínají při pohledu ze strany znaky na prstech a táhnou se k nadprstí a v úrovni loktů se vzadu zužují, až vymizí. Znaky na zadních končetinách při pohledu ze strany tvoří pod hlezny široký pruh, nad hlezny již jen úzký proužek; na přední straně dosahují až do výše břicha. Znak se vyskytuje také pod kořenem ocasu. Na všech partiích těla jsou znaky jasně ohraničené. Ojedinělá malá bílá skvrna na hrudi stejně tak jako jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípustné.

Pigmentace na víčkách, pyscích a polštářcích tlapek je černá..

Černý:

Srst je černá a lesklá. Jednotlivé malé bílé skvrnky na hrudi, stejně jako jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípustné. Pigmentace víček, nosní houby, pysků a polštářků je černá.

Plavý:

Srst je středně plavá, lesklá, zesvětluje se směrem k břichu a ke končetinám. Jednotlivé malé bílé skvrnky na hrudi, stejně jako jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípustné. Pigmentace víček, nosní houby, pysků a polštářků je černá.

nahoru
Velikost:

Kohoutková výška:

pes 63 – 70 cm

fena 58 – 65 cm

nahoru
Vady:

Všechny odchylky od výše uvedených bodů je nutno považovat za vady. Jejich hodnocení by mělo přesně odrážet stupeň odchylky.

nahoru
Diskvalifikující vady:

Celkový vzhled:

· Psi, kteří ve fenotypu neodpovídají obrazu plemene

· Feny s výrazně samčím výrazem

· Psi s výrazně samičím výrazem

Proporce:

Výrazné odchylky v tělesných proporcích.

Chování a povaha:

· Agresivní, bojácní psi, psi letargičtí nebo bázlivě reagující na střelbu.

Hlava:

· Chybějící stop

· Modré nebo „březové“ oči (nestejně zbarvené nebo skvrnité duhovky)

· Vzpřímené nebo poloklopené uši, dozadu složené uši tvaru růžového lístku nebo odstávající uši.

· Předkus, podkus nebo zkřížený skus.

· Absence více než dvou zubů P1 nebo M3 nebo absence nějakého jiného zubu.

Krk:

· Výrazný lalok nebo příliš volná kůže na hrdle.

Tělo:

· Silně pronesený nebo klenutý kapří hřbet.

· Úzký nebo sudovitý hrudník.

· Anomálie ocasu, silně zkrácený ocas, vysloveně zatočený ocas.

Končetiny:

· Silně přestavěná záď

Srst:

· Převážně zkadeřená srst (uzavřené lokny)

nahoru
Zbarvení srsti:

Všeobecně:

Barvy, které nepopisuje standard, např. modrošedá, vlčí zbarvení, hnědá, bílá, skvrnitá, plavá s kouřovým nádechem nebo převládající srst ve více barevných zónách.

Bílé skvrny. Jednotlivé bílé chlupy na vnitřní straně stehen nevedou k vyloučení z chovu.

Černí psi se znaky:

Šedé nebo hnědé skvrny mimo běžné odznaky

Podsada převážně jiné než černé barvy

Převážně šedé nebo bělavé odznaky

Černí psi:

Šedé nebo hnědé skvrny

Podsada převážně jiné než černé barvy

Plaví psi:

Jednotlivé bílé chlupy na nosním hřbetě nevedou k vyloučení z chovu.

Pouze červenoplavá barva bez zesvětlení

Výrazné bílé odznaky, bělavě plavá barva a to i na uších

Tmavé skvrny nebo tmavá maska

nahoru
Velikost:

· Výška pod spodní hranicí povolenou standardem

· Výška o více než 3 cm nad horní hranicí povolenou standardem

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické abnormality nebo poruchy chování, musí být diskvalifikováni.

Poznámka:

Psi musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata plně sestouplá do šourku.