Historie BC

PÁR SLOV…   | |   STANDARD   | |   HISTORIE   | | BARVY   | |   ZDRAVÍ

Historie

Převzato ze stránek klubu border colií ČR – www.bcccz.cz

autor článku: Jana Tučímová
Historie a význam plemene
Border kolie je plemeno psa, známé též pod originálním názvem „Border Collie“. Toto plemeno je dle klasifikace FCI (Federation cynologique internationale) řazeno do skupiny plemen ovčáckých, pasteveckých a honáckých. V případě border kolie jde o plemeno ovčácké, pocházející z Velké Británie, konkrétně z hraniční oblasti mezi Anglií a Skotskem nazývané Border country (countries). 
Historie plemene border kolie sahá do doby před naším letopočtem. Staří Římané popisují ovčácké a pastevecké psy, kteří mají obdobné vlastnosti jako dnešní border kolie. Tito psi se spolu s Římany dostali do Británie. Obdobně se do Británie dostal i další předchůdce border kolie a to skandinávský pes podobný špicovi. Ze 14. století pak pochází kniha De Canibus Britannicus, jejímž autorem je John Caius. Kniha popisuje práci ovčáckých psů v Británii. Bohatství Británie bylo vybudováno na ovcích a jejich vlně. K ovládání obrovských stád ovcí byli ovčáčtí psi nutností, což popisuje James Hogg (1772-1835), ovčák a básník z Ettrick Valley u skotských hranic, který napsal: „Bez ovčáckého psa by pahorky a roviny Anglie a Skotska neměli cenu šesťáku. Bylo by třeba daleko více lidské pomoci zvládnout stáda ovcí na pastvinách a dohnat je míle na tržiště. Bez nich by výtěžek chovu byl ztrátový.“ Border kolie byla vždy šlechtěna především na práci a to nekompromisním selektivním chovem nejlepších ovčáckých a pasteveckých psů. K výběru takových psů sloužily i soutěže dovednosti ovčáckých psů, závody v pasení – Sheepdog trials. Jeden z prvních trialů se konal v roce 1873.
Novodobá historie plemene – předci dnešních border kolií
V roce 1893 se narodil pes jménem Old Hemp, který je považován za jednoho z přímých předků dnešních border kolií. Chovatelem byl Adam Telfer. Matkou tohoto psa byla černá fena Meg, které měla silnou vlohu pro pasení a silné oko, kterým dokázala stádo doslova hypnotizovat. Otcem Old Hempa byl trikolorní pes jménem Roy. Roy byl nádherný pes s milou povahou, nicméně bez zvláštního pasteveckého instinktu. Old Hemp po svých rodičích zdědil to nejlepší, byl to hezký trikolorní pes s úžasnou vlohou pro pasení a jeho styl práce byl v té době nevídaný. Pracoval tiše, bez štěkání, k ovcím byl jemný a dokázal je vést a neomylně řídit. Old Hemp byl ve své době velmi oblíbeným krycím psem, on i jeho potomci byli velmi úspěšní na trialech.

Old Kep, jeden z Old Hempových potomků se narodil v roce 1901. Byl to velmi milý, laskavý a přítulný pes. Tyto vlastnosti předával svým potomkům. Jeden z jeho synů Don (ISDS 11), exportovaný na Nový Zéland, přispěl k australskému chovu border kolií. Old Kep měl velmi silné oko, kterým ovlivňoval ovce. Tato jeho schopnost mu pomohla k vítězství na 45 trialech.

Z historie border kolií nelze nezmínit legendárního cvičitele a chovatele J. M. Wilsona, který vychoval a vycvičil mnoho šampionů. Fly (ISDS 824) získala titul Národního šampiona v roce 1928, Craig (ISDS 1048) získal titul Národního šampiona v roce 1930, Roy (ISDS 1665) v roce 1934, 1936 a 1937; Glen (ISDS 3940) v roce 1946 a 1948; a Mirk (ISDS 4438) získal titul Interšampiona (International Champion) v roce 1950. Jeho nejslavnější pes však byl Cap (ISDS 3036), nazývaný také Wartime Cap, narozen 1937, který žil v době 2. světové války. Wartime Cap byl otcem 188 registrovaných štěňat, ze kterých bylo více než 112 fen.

Gilchrist Spot (ISDS 24981), vítěz Skotského národního poháru v roce 1965 a 1966. Jeho odchovy jsou známé pro dobrou povahu, pěkný pracovní styl a široké outrany. Hodně šampionů sedmdesátých a osmdesátých let jsou Spotovými potomky.

Z linie psa Wartime Cap se narodil v roce 1963 trikolorní pes Wiston Cap, který se stal nejčastěji používaným krycím psem v historii plemene border kolie. Wiston Cap (ISDS 31154) získal ve svých necelých dvou letech titul Supreme Champion a to v Cardiffu v roce 1965. Majitelem tohoto legendárního psa byl pan John Richardson, uznávaný cvičitel border kolií, který se do historie tohoto plemene zapsal mimo jiné postřehem o vysoko neseném ocasu border kolie při práci. Když je ocas špatný, je i pes špatný. Špatným ocasem je myšlen právě vysoko nesený ocas při práci, což je nežádoucí.

V roce 1906 byla založena Mezinárodní organizace ovčáckých psů pod originálním názvem International Sheep Dog Society a zkratkou ISDS. ISDS má ve znaku právě Richardsonova úžasného psa Wiston Cap. Mottem této organizace je věta: „There is no good flock without a good Shepherd and there is no good Shepherd without a good dog.“ Volně přeloženo: „Není dobrého stáda bez dobrého Pastýře a není dobrého Pastýře bez dobrého psa.“ Hlavní náplní práce ISDS je registrace border kolií a správa jejich Plemenné knihy. Dále organizace Národních a Mezinárodních závodů ovčáckých psů a zajištění servisu členům společnosti. Záznamy o psech jsou vedeny v Plemenné knize organizace (Society’s Stud Book) na základě pravidel definovaných „Výborem pro Plemennou knihu“. Předseda Společnosti je zároveň „Strážcem plemenné knihy.“ A byl to právě pan James Reid z ISDS, který poprvé použil v roce 1915 název „Border Collie“, aby odlišil toto plemeno od kolií chovaných pod záštitou The Kennel Clubu.

Hlavním cílem chovatelů, chovajících border kolie registrované u ISDS, byl a je chov takových jedinců, kteří si zachovávají ty nejdůležitější vlastnosti border kolií, pro které jsou století šlechtěny a chovány. Především to jsou vynikající pracovní schopnosti, díky nimž je border kolie považována za nejlepšího ovčáckého psa na světě. Tyto pracovní schopnosti jsou souborem instinktivních vloh a povahových vlastností, které je potřeba v chovu upevňovat, jsou duševním bohatstvím, které je třeba chránit. A to je cílem ISDS.
Border kolie dnes
Vzhled, kohoutková výška, délka nebo barva srsti nejsou pro ISDS důležité a proto se bránila uznání standardu border kolií a vyzdvižení exteriéru nad pracovní schopnosti. Po dlouhých jednáních s Kennel clubem došlo nakonec k vypracování standardu plemene border kolie a v roce 1976 bylo toto výjimečné plemeno uznáno The Kennel clubem. 24. 6. 1987 byl publikován standard plemene border kolie u FCI(Federation cynologique internationale). Krátce poté se objevily první border kolie i v České republice. Podle standardu FCI chovají border kolie v České republice dva kluby BCCCZ (Border Collie Club Czech Republic) a KCHMPP (Klub chovatelů málopočetných plemen psů). Border kolie registrované pod ISDS mají v České republice také svůj klub. Je to KPOP (Klub pracovních ovčáckých psů), který je registrovaným členem mezinárodní organizace ISDS.
BCCCZ je členem Českomoravské kynologické unie, která je řádným členem FCI a která zastřešuje v České republice chov dle platného standardu FCI a vydává průkazy původu. Cílem chovu border kolií dle Federation cynologique international je chov dle platného standardu tohoto plemene, který byl vytvořen na základě dohody mezi Kennel klubem a ISDS. Platný standard plemene border kolie je soubor požadavků nejen na vzhled ale i povahu a mechaniku pohybu  jedinců, kteří mají být zařazeni do chovu.
Dnešní border kolie má být vytrvalým ovčáckým psem, užívaným k tvrdé práci u stáda, výborně ovladatelná. Živá, pozorná, poslušná a inteligentní. Nesmí být ani nervózní ani agresivní.
Z předcházejících vět je zřejmé, že chov border kolií dle FCI a ISDS lpí především na povaze, pracovních vlohách, mechanice pohybu a psychických vlastnostech jedinců. Pravidla pro exteriérové vlastnosti nejsou tak přísná, proto se můžeme v případě border kolií setkat s různými variantami vzhledu v různých liniích – různými plemennými typy, vše v mezích standardu FCI. Rozdíly můžeme rozpoznat v mohutnosti, kohoutkové výšce, způsobu nesení uší, délce, typu a barvě srsti, atd. Zřejmě nejmarkantnější rozdíl, který může pozorovat i naprostý neznalec tohoto plemene, je právě barva srsti. Povoleno je velké množství barevných variant, u kterých ovšem nesmí převládat bílá barva.